Alle transacties worden in ons kantoor te Neede verwerkt. Door terugkoppeling van slachtgegevens zijn wij in staat U te ondersteunen in Uw management.

Indien gewenst wordt de dag na levering alle relevante informatie middels edi of email naar de leverancier verstuurd.

Ook voor minasoverzichten of leveringen gesplitst per afdeling of bedrijf kunt U op ons kantoor terecht.