Land- en tuinbouworganisatie
Elektronische veemarkt
Nederlandse Bond van Handelaren in Vee
Productschap Vee Vlees Eieren
Ministerie Landbouw Natuurbeheer Visserij
Veevervoer Saveetra
Agrarisch Plein
Veemarkt Doetinchem